Tin tức >> Tin tức Thị Trường
Miễn thuế xuất khẩu VLXD
      Thông tư 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan...

     Đối với hàng hóa là VLXD được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan sẽ được miễn thuế xuất khẩu.

     Đó là quy định được đưa ra tại Điều 1, Điều 2 Thông tư 11/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/02 vừa qua. Cũng theo Thông tư quy định, nếu VLXD xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng với mục đích khác thì phải chịu thuế theo quy định hiện hành. Đồng thời, hàng hóa VLXD muốn được miễn thuế xuất khẩu phải tiến hành đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế, quyết toán việc thực hiện xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế theo danh mục đã đăng ký theo quy định tại Điều 3, Điều 4 thông tư này.

     Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2012.

 


17/02/2012
Tin liên quan