Quy Trình thi công ốp lát đá
Phương pháp thi công ốp lát đá
 I. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG LÁT ĐÁ NỀN

A. NỀN – FLOOR

1. Chuẩn bị mặt bằngPreparing for the floor:

- Tiến hành kiểm tra mực, cao độ nền và xác định đường joint đá trên nền theo bản vẽ đã được trình duyệt.

- Sau khi xác định vị trí từng viên đá sẽ tiến hành lát đá với các bước sau:

. Dọn vệ sinh khu vực lát đá.

. Chống thấm đá bằng vật liệu chống thấm.

. Định vị trí viên đá đầu tiên.

. Hòa keo, kiểm tra độ phẳng của sàn, lớp keo từ 3>6mm.

. Trát keo lên lưng tấm đá.

. Trát keo lên sàn.

. Đặt viên đá lên vữa, dùng búa cao su đóng xuống theo đúng cao độ hoàn thiện đã xác định từ trước.

. Kiểm tra cao độ viên đá, độ đặc, chắc của lớp keo.

- Từ viên đá chuẩn này sẽ lắp các viên đá kế tiếp theo đúng trình tự các bước nêu trên.

- Sau khi lát nền xong chờ vữa khô thì tiến hành vệ sinh, chà joint.