Quy Trình thi công ốp lát đá >> Quy trình thi công ốp lát đá
Phương pháp thi công ốp lát đá
 I. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG LÁT ĐÁ NỀN

A. NỀN – FLOOR

1. Chuẩn bị mặt bằngPreparing for the floor:

- Tiến hành kiểm tra mực, cao độ nền và xác định đường joint đá trên nền theo bản vẽ đã được trình duyệt.

- Sau khi xác định vị trí từng viên đá sẽ tiến hành lát đá với các bước sau:

. Dọn vệ sinh khu vực lát đá.

. Chống thấm đá bằng vật liệu chống thấm.

. Định vị trí viên đá đầu tiên.

. Hòa keo, kiểm tra độ phẳng của sàn, lớp keo từ 3>6mm.

. Trát keo lên lưng tấm đá.

. Trát keo lên sàn.

. Đặt viên đá lên vữa, dùng búa cao su đóng xuống theo đúng cao độ hoàn thiện đã xác định từ trước.

. Kiểm tra cao độ viên đá, độ đặc, chắc của lớp keo.

- Từ viên đá chuẩn này sẽ lắp các viên đá kế tiếp theo đúng trình tự các bước nêu trên.

- Sau khi lát nền xong chờ vữa khô thì tiến hành vệ sinh, chà joint.

 


  - Checking high level and specifying the joint of the floor based on approval shop-drawing.

              - After specifying of stones location, carry out installing of Ganite & Marble step by step as follow:

 . Housekeeping location will be installes.

 . Water-proofing of stone will be made by water seal material.

 . Locating stone firstly.

 . Mixxing super gritone, checking level of the floor, gritone of thickness is 3>6mm.

 . Filling gritone stone of back.

 . Filling gritone over the floor.

 .Putting stone over the mortar, the rubber of hammer shut based on  perfectly high level past.

 .Checking high level of stone, thick, solid of super gritone. 

- Other stone will be installed by standard stone according to step by step above.

- After installation finished, housekeeping and routing of the joint.   

 

2. RonJoint

  - Ron giữa các viên rộng 1> 2mm.

  - The joint of stones are wide 1> 2mm.

 

B. QUI TRÌNH CHỐNG THẤM – PROCESSING OF WATER – PROOFING

- Chất chống thấm Water Seal

- Đá khô ráo dùng cọ hoặc rulo lăn lên 6 mặt của nền đá.

- Khi chống thấm khô mới đem đá lắp đặt.

- Using water seal.

- Stones are been dry, then using fan – palm or rulo cover with face of stone.

- After water – proofing finished, stone is dry then installing.

 

II. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG ỐP ĐÁ MẶT DỰNG

A. HỆ THỐNG LIÊN KẾT – FIXING SYSTEM

   Sử dụng bát và móc ( bracket and anchor) bằng thép không rỉ (stainless steel) như chi tiết trong bản vẽ

 

1. Mô tả chi tiết vật tư lắp đặt.

. Các tấm đá ở mặt chính được đỡ trên « Bracker » vị trí theo bản vẽ thiết kế hệ thống fixing đính kèm. Bracket (bát) có qui cách 40x40x40x4mm hoặc 40x40x30x3mm sử dụng cho các tấm đá nhỏ (chiều sâu phụ thuộc vào khoảng hở giữa tường và tấm đá từ 15mm đến 40mm). Neo (Anchor) Pi 5mm, chốt (dowel) Pi4. Các lỗ khoan gắn chốt (dowel), móc (anchor) đều được trán, chèn bằng Epoxy (keo chuyên biệt sử dụng trong ngành đá).

 

 . Using bracket and anchor as stainless steel detail of shop-drawing.

 . Description of installion material detail :

 . Main face of slab will be helped by Bracket according to design shop-drawing of   Fixing system enclosed. Dimension of Bracket 40x40x40x4mm or 40x40x40x3mm is used to small slab 9depth is belong to gap between wall and slab from 15mm to 40mm). (Anchor) Pi 5mm, dowel) Pi4. Borehold stickes, with dowel, anchor that will be filled, blocked by Epoxy (One of glue of special in stone installation).

 

2. RonJoint

Ron giữa các viên đá mặt dựng phải là ron silicon 2mm.

The joint of stand slab are Silicon 2mm.

 

3. Chống thấm đáWater-proofing.

Sử dụng sản phẩm chuyên biệt chống thấm đá của Water Seal hoặc Aquamix quét 6 mặt.

Using produces are special in water-proofing stone as : Water Seal or Aquamix, cover six faces.

 

B.     QUI  TRÌNH THI CÔNGMETHOD OF INSTALLATION GRANITE & MARBLE

-  Đá  phải chống thấm trước khi tiến hành lắp đặt.

-  Định vị vị trí bát móc trên viên đá, khoan lỗ gắn móc.

-  Khoan lỗ gắn bát trên tường, khoan lỗ gắn móc.

-  Cắt rãnh gắn bát, móc trên tấm đá.

-  Trộn keo, trám vào cá lỗ xẻ rãnh.

-  Gắn các tấm đá lên tường, định vị các tấm đá bằng nêm, húc.

-  Vệ sing trét ron sau khi hoàn tất lắp đặt theo từng khu vực.

 

-  Before installing Granite & Marble, stone will be water – proofied.

-  Specifying bracket, anchor locate on the stone, wall.

- Drilling and stick bracket on the wall, drilling to stick anchor.

-  Cutting slot is to stick bracket, dowel on the slab.

-  Mixxing glue, filling in slot.

-  Slab will be sticked over the wall, slab will be specified by wedge, butt.

   - Housekeeping, grouting of the joint after installation has finished for every location.

 

C. QUI TRÌNH CHỐNG THẤM – PROCESSING OF WATER-PROOFING.

-  Chất chống thấm Water Seal.

-  Đá khô ráo dùng cọ hoặc rulo lăn lên 6 mặt của nền đá.

-  Khi chống thấm khô mới đem đá lắp đặt.

 

-  Using water seal.

-   Stone are been dry, then using fan-palm or rulo cover with face of stone.

-  After water-proofing finishes, stone is dry then installing.


17/01/2012
Tin liên quan