Dịch Vụ - Thương mại
Nhập khẩu đá tự nhiên
     Các mỏ đá quý phân bổ rất không đều trên bản đồ thế giới và không phụ thuộc vào các biên giới quốc gia. Để hình thành một mỏ đá quý cần phải hội tụ đầy đủ các điều kiện địa chất đặc thù mà không phải quốc gia nào cũng có được.